Thermische ontgassers

In de stoomketelinstallatie kunnen vooral zuurstof (O2) en koolzuurgas (CO2) voor ernstige schade zorgen.  Het elimineren van de zuurstof in het ketelvoedingswater is dus absoluut noodzakelijk opdat de gevreesde put-corrosie geen kans zou krijgen.

Vapotech ontwerpt en construeert de thermische ontgassers zo, dat de zuurstof bijna volledig uit het voedingswater geëlimineerd wordt.  Hiervoor worden het voedingswater en condensaatterugvoer in de roestvrijstalen ontgassingskop in tegengestelde richting met stoom verhit.  Het resultaat van de Vapotech ontgassers is een restwaarde aan zuurstof van 0.05 à 0.02 mg/1

gas9 gas

pic_thontgas5pic_thontgas2

 

pic_thontgas3pic_thontgas1

 

pic_thontgas4